Vì Sao Y Học Cổ-Truyền Gọi Là Tâm Mà Không Gọi Là Tim

 

TÂM không phải chỉ là TIM - PHẾ không phải chỉ là PHỔI - CAN không phải chỉ là GAN...

HỌC THUYẾT TẠNG TƯỢNG

TẠNG tạm giải thích là: những phần quan trọng, trong cơ thể giúp người và vật sống, phát triển, làm việc, có tình trí, phán đoán... và đang thực hiện các chức năng; cũng như đang hư hoại dần...

 TƯỢNG tạm giải thích là: suy nghĩ ra, tưởng ra, lập luận ra từ suy nghĩ.

KHÁC VỚI GIẢI PHẪU HỌC của Y Học Hiện Đại. Là cái mà có hình thể, vẽ ra được, đang hoạt động, đang làm việc; hoặc đã chết. Nhưng chắc chắn là không thể nói - Người có TÂM thiện... là người có TRÁI TIM khỏe mạnh được!  

Y Học Cổ Truyền khác Y Hoc Hiện Đại về các danh từ - TÂM là một phần của TRÁI TIM (theo Tân Học), *** nhưng không thể vẽ ra hình trên giấy TÂM, vì TÂM là một thực thể trong người và loài động vật ĐANG HOẠT ĐÔNG –  HÀNH HỎA - SINH NHIỆT - (hằng định nhiệt cơ thể). Một trái TIM khỏe mạnh KHÁC VỚI: Người ấy hay Cô ấy có cái TÂM lành thiện. 

Cũng vậy! PHỔI không phải là PHẾ (mà chỉ là một phần của PHỔI) - Ngoài ra PHẾ còn các chức năng khác... và nhứt là đang hoạt động trong con vật hay trong con người (chức năng của PHẾ là HẤP THU - Chủ BÌ MAO)...v...v... Thuộc HÀNH KIM - là con của TỲ VỊ thuộc HÀNH THỔ...

*** Không thể vẽ ra được, trong khi các họa sĩ thời trước, điêu luyện đến mức - chỉ cần vẽ thêm mắt (điểm nhãn) cho chim trong tranh... là chim có thể bay! (nói lên sự tinh xảo trong nghề vẽ)... Nhưng Nền Y Học Phương Đông từ ngàn xưa, chưa có tranh vẽ TẠNG TƯỢNG là vậy. (làm sao vẽ ra được "cái hồn" của TẠNG?!).

LUONGYVIET