"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-KhảoViện Tài-Liệu Trầu Cau
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nguyễn Hành (1771-1824) Minh Quyên Thi Tập --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
2 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homere (bài 15) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
3 Phan Huy Ích (1751-1822) - Tinh Sà Kỷ Hành --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
4 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homere (bài 14) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
5 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homere (bài 13) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
6 Sử Thi Iliade - Thi Hào Homère (bài 12) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
7 Yên Đài Thu Vịnh của Sứ Thần Đoàn Nguyễn Tuấn --- Viện Tài-Liêu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
8 Nguyễn Du Qua Di-Tích Hoàng-Sào --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
9 Sử Thi Iliade --- Thi-Hào Homère (bài 11) --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh (Nhất Uyên) chuyển-ngữ
10 Suy Tư Bên Tượng Eve Của Vị Vua Lưu Đầy Tử Xuân Hàm Nghi --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 1 / 11

Vào Cổng Làng

6940388
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
4266
9932
59271
66572
271688
281513

Your IP: 54.198.147.221
Server Time: 2017-07-29 07:46:45

Who's Online

Hiện có:
207 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine