"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Cách Làm Đất Nặn Cho Bé Tại Nhà -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Fruit Song - The Kids' Picture Show --- Tài Liệu Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 ABC Songs and More Nursery Rhymes! --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Parts Of The House --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 The House Song --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 The Sun Comes Up! --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Transportation Sounds - Âm Thanh Của Các Phương Tiện Giao Thông Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Transportation - Phương Tiện Giao Thông ---- Tiếng Anh CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Jobs --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Do You Like ...? --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 7

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ sẽ 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điên

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

9398285
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
6081
18799
54614
122366
282580
525980

Your IP: 54.91.16.95
Server Time: 2018-01-17 07:44:43

Who's Online

Hiện có:
231 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine