"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Kẻ Phản-Bội--- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn
2 Lời Mở Đầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
3 Tận-Hiến --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
4 Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
5 Người Khách Lạ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
6 Đường Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
7 Nghĩa Cả --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
8 Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-Sĩ Xuân Thi
9 Ý-Kiến Của Tôi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
10 Chắn Nắng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
11 Phần Của Các Em Mồ Côi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
12 Hạnh-Phúc Và Khí-Giới --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
13 Tha-Thứ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
14 Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
15 Buộc Tội --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
16 Yêu Thiền --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
17 Lãnh-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
18 Việc Nhỏ Bé --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
19 Phong Cùi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
20 Tranh phụ-bản: Tình Mẹ, mầu nước --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi

Trang 1 / 5

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ sẽ 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điên

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

9406069
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
13865
18799
62398
122366
290364
525980

Your IP: 54.91.16.95
Server Time: 2018-01-17 17:14:50

Who's Online

Hiện có:
335 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine