"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo PhậtĐạo Phật: Âm-Nhạc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Việt Nam - Phần 2 --- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Tìm Mẹ Nơi Đâu (Thanh Kim Huệ) --- Vọng Cổ Phật Giáo Tác-Giả: Thích Minh Giới
83 Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo -- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Nhạc Thiền Phật Giáo --- Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Sám Hối (Phương Dung) --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 Tịnh Tâm --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
87 Lạy Phật Quan Âm (Nguyễn Đức) --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Hàn Châu
88 Tổng Hợp Nhạc Phật Giáo Hay --- Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Nhạc Thiền - Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
90 Nhạc Thiền - Tâm Kinh --- Âm Nhạc Phật Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 20

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine