"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiPhương-Pháp Montessori
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Make A Circle - Super Simple Songs - 2/3 Year Olds ---- Monteesori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 A Sneak Peak At Room 350's AM Circle Time ---- Monteesori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Toddlers-Circle Time Caption Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Start The Day In Circle Time ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Our Morning Circle ----- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 America's Child Montessori CircleTime ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Montessori Class At Work ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Montessori: Learning For Life ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 A Peek Inside A Montessori Classroom ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Blending CVC Words ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 2

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

6940386
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
4264
9932
59269
66572
271686
281513

Your IP: 54.198.147.221
Server Time: 2017-07-29 07:46:32

Who's Online

Hiện có:
205 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine