"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiPhương-Pháp Montessori
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Playdoh Montessori Activities ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Sponge Montessori Activities ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Montessori Stamp Game ----Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Language - Written Language ---- Montessori Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 3

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ sẽ 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điên

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

9400188
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
7984
18799
56517
122366
284483
525980

Your IP: 54.91.48.104
Server Time: 2018-01-17 10:14:11

Who's Online

Hiện có:
192 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine