"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Good Morning Song -- Bài Hát Tiếng Anh

 

Good Morning Song

Good morning, good morning. 
How are you today? 
Good morning, good morning. 
I’m happy let’s play. 

Good morning, good morning. 
How are you today? 
Good morning, good morning. 
I’m happy let’s play. 

Stretch up, stretch down. 
Spin your head, turn around. 
Move your shoulders, up and down. 
Stretch your arms and turn around. 

Good morning, good morning. 
How are you today? 
Good morning, good morning. 
I’m happy let’s play. 

Good morning, good morning. 
How are you today? 
Good morning, good morning. 
I’m happy let’s play. 

Yeah, let’s play! 

Share
 Mừng Lễ
TẠ ƠN THANKSGIVING 
23/11/2017

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

8471917
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
15817
17567
83050
104186
369900
486831

Your IP: 54.144.57.183
Server Time: 2017-11-23 22:57:35

Who's Online

Hiện có:
205 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine