"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Clean Up Song For Children -- Bài Hát Tiếng Anh

Clean Up 

Time to clean up everyone. 
Let's pick up our things.

Clean up. 
Everybody clean up. 
Clean up. 
Everybody clean up.
Time to clean up. 

Pick up.
Everybody pick up. 
Pick up.
Everybody pick up. 
Time to pick up. 

Pick up the toys. 
Put them away.
Pick up the blocks. 
Put them away.
Pick up the books. 
Put them away.
Put your things away. 

Pick up the toys. 
Put them away.
Pick up the blocks. 
Put them away.
Pick up the books. 
Put them away.
Put your things away. 

Share

Mng L Phật Đản
Tam-Hợp (Vesak)
15.04 AL-29.05.2018

hoa sen 1

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

CHÀO ĐÓN MÙA HÈ

lua phuong - 4

Vào Cổng Làng

11056889
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
7409
16314
23723
92737
277565
373089

Your IP: 54.224.108.85
Server Time: 2018-05-21 16:44:06

Who's Online

Hiện có:
152 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine