"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Quả Táo Của Ai ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Chú Vịt Xám ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
43 Cây Tre Trăm Đốt ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Cây Táo Thần ----Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Sự Tích Cây Khế ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
46 Quả Bầu Tiên ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Tích Chu ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Bạch Tuyết Và 7 Chú Lùn ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Thánh Gióng ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Sự Tích Quả Dưa Hấu ---- Truyện Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 6

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

7548763
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
12895
10071
22966
90918
290568
291125

Your IP: 54.198.28.114
Server Time: 2017-09-25 21:58:08

Who's Online

Hiện có:
233 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine