"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianChiếc Giầy Của Thánh Nhân --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Chiếc Giầy Của Thánh Nhân --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Chiếc Giầy Của Thánh Nhân

 

Thánh Gandhi (1869-1948) tên thật là Mohandas Karamchand Ganhdhi. Ông vận-động chống sự đói nghèo, tăng quyền cho phụ-nữ và xây-dựng tình hữu-nghị giữa các tôn-giáo, chủng-tộc tại Ấn Độ.

Có lần vì vội lên xe lửa khi tầu bắt đầu chuyển bánh, một chiếc giầy sút ra khỏi chân ông. Ông tháo ngay chiếc còn lại rồi ném xuống cho đủ đôi trong trường-hợp nếu có  người nghèo nào nhặt được.

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ có thể 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điện

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Thành-kính tiễn-biệt
Trưởng lão thành
Mai Liệu
16-01-2018
(100 TuổI)

Vào Cổng Làng

9452171
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
4322
17678
108500
122366
336466
525980

Your IP: 54.227.104.40
Server Time: 2018-01-20 10:00:41

Who's Online

Hiện có:
142 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine