"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianViệc Nghĩa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Việc Nghĩa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Việc Nghĩa 

 

Mặc-Tử sống vào thời Xuân-Thu tại Trung-Hoa. Ngài chủ-trương thuyết Kiêm-Ái. 

Khi ngài sang Tề, có người hỏi: “Nay thiên-hạ chẳng ai làm nghĩa, sao lại cứ một mình làm nghĩa cho khổ, chẳng bằng thôi đi”.

Mặc-Tử đáp: “Nay có người có mười đứa con, một đứa đi cầy, chín đứa ở dưng thì đứa đi cầy không thể không làm gấp thêm vì người ăn thì nhiều mà người làm thì ít. Nay thiên-hạ chẳng ai làm việc nghĩa, người khuyên ta thêm mới phải, sao lại ngăn ta?”.

 

Phẩm-Vật Của Cho Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ có thể 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điện

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Thành-kính tiễn-biệt
Trưởng lão thành
Mai Liệu
16-01-2018
(100 TuổI)

Vào Cổng Làng

9452060
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
4211
17678
108389
122366
336355
525980

Your IP: 54.227.104.40
Server Time: 2018-01-20 09:49:30

Who's Online

Hiện có:
168 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine