"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhật Ky-Tô --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phật Ky-Tô --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phật Ky-Tô 

 

Một người đệ-tử của thiền-sư Gasan đi thăm viện đại-học Tokyo. Khi trở về, nhà sư này hỏi thầy đã từng đọc Phúc Âm chưa?  

Gasan nói:

- Chưa. Con vui lòng cho ta nghe một vài đoạn. 

Nhà sư mở sách Thánh Kinh tới chỗ “Bài Giảng Trên Núi” của thánh Matthew. Sau khi đọc lời Đức Giêsu về những bông huệ trên cánh đồng, nhà sư dừng lại. 

Thiền sư Gasan im-lặng một lúc thật lâu, cuối cùng nói:

- Phải rồi, ai nói những lời này đã là kẻ giác-ngộ. Cái gì con đọc cho ta là cái tinh-thần của tất cả các điều ta muốn dậy các con tại đây.

 


Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

Share

Ngày 20.01.2018
10PM-06AM (EST USA)
Làng Huệ có thể 
bị  lấy xuống
để tu-bổ hệ thống điện

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Thành-kính tiễn-biệt
Trưởng lão thành
Mai Liệu
16-01-2018
(100 TuổI)

Vào Cổng Làng

9452199
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
4350
17678
108528
122366
336494
525980

Your IP: 54.227.104.40
Server Time: 2018-01-20 10:02:49

Who's Online

Hiện có:
152 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine