"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
151 Khám Phá Sức Mạnh Của Bản Thân --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-tầm
152 Bí Mật Của May Mắn --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Alex Rovira
153 Các Bước Tạo Ra Sự Thay Đổi - Bí Mật Tư Duy Triệu Phú -- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-tầm
154 Hạt Giống Tâm Hồn - Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-tầm
155 Khó Khăn Thử Thách Để Làm Gì --- Nghe Đọc Truyện Tác-Giả: Sưu-tầm
156 Đôi Mắt Của Mẹ --- Mở Trí Tác-Giả: Sưu-tầm
157 Sức Mạnh Của Lời Nói - Nghe Trên Mạng --- Mở Trí Tác-Giả: Sưu - Tầm
158 Mười Bí Quyết Sống Vui Sống Khỏe - Nghe Trên Mạng --- Mở Trí Tác-Giả: Sưu - Tầm
159 Xử Sự Hợp Lý --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu - Tầm

Trang 16 / 16

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine