"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Khi Ta Thay Đổi Thế Giới Sẽ Đổi Thay --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Karen Casey
92 Bí Quyết Kinh Doanh Của Người Do Thái --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Thai Giáo Người Do Thái - Bí Mật Người Do Thái Dạy Con Làm Giàu Tác-Giả: Mordecai Nadav, Phạm Thị Kim Hoa - Dịch giả: Mordecai Nadav, Phạm Thị Kim Hoa
94 50 Điều Trường Học Không Dạy Bạn - Phần 1 --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Đắc Nhân Tâm --- Mở Trí Tác-Giả: Dale Carnegie
96 10 Nghịch Lý Trong Cuộc Đời --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Kent.M Keith Ph.D
97 Bí Quyết Tay Trắng Trở Thành Triệu Phú --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Adam Khoo
98 Hạt Giống Tâm Hồn Dành Cho Sinh Viên Học Sinh --- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Tác giả: Jack Canfiedd & Makr Victor Hansen - Người dịch: Đan Châu,Thu Thủy, Hạnh Nguyên - Người đọc: Trung Can
99 Chân Lý Cuộc Đời --- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
100 Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả --- Mở Trí Tác-Giả: Donna M Genett

Trang 10 / 16

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine