"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Nghe Trên Mạng
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Gương Thành Công - Anh Em Mayo -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
72 Gương Thành Công - Charles Dickens -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
73 Gương Thành Công - James Buchanan Duke -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
74 Gương Danh Nhân - Walt Disney -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
75 Gương Thành Công - Glenn L. Martin -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Dale Carnegle
76 Gương Thành Công - Somerset Maugham -- Nghe Trên Mạng - Mở Trì Tác-Giả: Dale Carnegle
77 Thuật Dụng Ngôn -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Hòa Nhân
78 13 Lời Khuyên Giúp Phát Triển Bản Thân Mỗi Ngày -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Đối Nhân Xử Thế Và Sống Vui Vẻ - Trí Tuệ Và Thành Công Của Người Do Thái - Phần 02 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Sống Phải Biết Giữ Chữ Tín Và Thiết Lập Quan Hệ Xã Hội Tốt Đẹp - Phần 01 -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 30

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine