"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
181 Charlie Chaplin - Vua Hề Sác Lô (dài 50 phút, 24 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Charlie Chaplin
182 Gandhi (8 Oscars - dài 3 giờ 12 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Columbia
183 Jane Eyre (dài 1 giờ, 39 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Charlotte Bronte, Jack Pulman
184 Guess Who's Coming To Dinner (dài 1 giờ 43 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Comlumbia
185 Hercules (1 giờ 44 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: O.S.C.A. R. Films
186 Charlie Chaplin: Thời Mới - Modern Times 1936 (dài 1 giờ, 26 phút, 53 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Charlie Chaplin
187 Gửi Thầy Yêu Mến - To Sir, With Love (Sidney Poitier-dài 1 giờ, 40 phút, 50 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: James Clavell, Director

Trang 19 / 19

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine