"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Nỗi Buồn Răng Rứa, Huế... --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
142 Thời-Thế --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
143 Dòng Sông Quê Kiểng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
144 Đi --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
145 Tháng Ba Gõ Cửa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
146 Đã Vội Lãng Quên --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
147 Sau Tết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
148 Nỗi-Niềm Hết Tết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
149 Bóng Thời-Gian --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
150 Gót Hồng Miêu Duệ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
151 Ngày Trở Về --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: DTBĐ
152 Đi Chợ Tết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
153 Hương Thầm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Ngọc Quyên
154 Chiếc Bóng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
155 Bài Hết Tết --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
156 Tết Lại Về --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
157 Lên Núi Tịnh-An --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
158 Mẹ Đi Rửa Mặt Hồng Nhan --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
159 Xin Hãy Đứng Lên --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trường Đinh
160 Cánh Hồng Mùa Xuân --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu

Trang 8 / 176

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine