"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
3321 Tháng Năm Tác-Giả: Tương Giang
3322 Muối Mặn Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
3323 Xuân Qua Phố Tác-Giả: Nguyên Tiêu
3324 Giãi Lòng Tác-Giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân
3325 Ngày Về Nẻo Ấy Tác-Giả: Nguyễn Tuất
3326 Lãng Đãng Tác-Giả: Vô Cố Nhân
3327 Kỷ Niệm Một Chiều Thu Tác-Giả: Ái Hoa
3328 Hướng Về Anh Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
3329 Từ Em Tác-Giả: Tương Giang
3330 Cho Tôi Gửi Tác-Giả: Kiền Đức
3331 Tự Khúc 2 Tác-Giả: Nguyên Tiêu
3332 Vườn Hồng Tác-Giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân
3333 Tứ Tuyệt Bình Minh Tác-Giả: Tương Giang
3334 Với Tất Cả Tâm Tình Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
3335 Tháng Ba Tôi Và Em Tác-Giả: Nguyễn Tuất
3336 Dưới Nắng Hè Tác-Giả: Tương Giang
3337 Giàn Thiên Lý Nhà Ai Tác-Giả: Vũ Thủy
3338 Chợ Tình Khâu Vai Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
3339 Mưa Tháng Tư Tác-Giả: Nguyên Tiêu
3340 Giãi Lòng Tác-Giả: Song Châu Diễm Ngọc Nhân

Trang 167 / 177

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine