"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Hắt Hiu Đời Nhau --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
42 Đặc Khu Rồi Đặc Cứng... --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
43 Một Ngày... Tháng Tư... --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
44 Chạm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
45 Mùa Hè Say Nắng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
46 Lạnh --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
47 Miền Bồng-Lai --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
48 Hạ Sầu --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
49 Bức Tranh Ban Trưa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
50 Sinh-Nhật --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
51 Nhãn Lồng Gọi Tiếng Chim Quyên --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
52 Tiếng Khèn --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyên
53 Mùa Hoa Cải --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
54 Khoảnh-Khắc --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
55 Thơ Văn Viết Dưới Hiên Trăng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
56 Mưa Trong Nắng Hạ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
57 Chiều --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
58 Hoa Bưởi --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Vỗ Hương Phố
59 Nỗi-Niềm (2) --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
60 Chàng Và Nàng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương

Trang 3 / 176

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine