"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 ABC Song ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 ABC Alphabet Song ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Days Of The Week ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 12 Months Are In A Year ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 What's The Weather Like Today? ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 How's The Weather? ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Do You Like? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 What's Your Name? ---- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 What Can You Do? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
70 I Had A Dream --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 14

Mừng Tết Mậu Tuất
1 tháng giêng năm Mậu Tuất 
(16-02-2018)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Vào Cổng Làng

9876501
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
9541
11592
100467
93541
239692
521104

Your IP: 54.160.153.233
Server Time: 2018-02-18 15:23:19

Who's Online

Hiện có:
231 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine