"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Mùa Thu Chết (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc
82 Mưa Thu (Hương Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Mạnh Hùng
83 Núi Khóc (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trần Kiêu Bạc
84 Lời Mẹ Khuyên Con (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoa Cúc Vàng Anh
85 Nhớ Cha (Hồng Vân) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hoàng Thanh
86 Nhớ Quê (Hương Ngọc Lan) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hương Ngọc Lan
87 Giọng Huế --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân
88 Những Bài Thơ Diễn Ngâm Hay Của Thúy Mùi --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Vọng Cố Hương (Hà Minh Châu) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hà Thị Trực
90 Bà Tôi (Vân Hà) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trương Nam Chi

Trang 9 / 43

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine