"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Hương Quê -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tuyên
72 Đời Vắng Em Rồi (Vân Khánh, Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Vũ Hoàng Chương
73 Mùa Đông Xứ Huế (Thanh Hà) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Dương Anh Bằng
74 Giấc Mơ Trưa (Mai Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Phạm Hồng Văn
75 Thu Cuối (Mai Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Bích Hường
76 Thu Cảm (Mai Mai) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Cố Nhân
77 Trường Xưa (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tấn Sĩ
78 Hai Sắc Hoa Ti Gon (Hoàng Oanh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: TTKH
79 Đếm Lá Thu (Thúy Vinh) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Ngọc René
80 Duyên Tình Con Gái Bắc (Ngọc Sang) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Tất Nhiên

Trang 8 / 43

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine