"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Liên-Khúc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Những Tình Khúc Của Phạm Đình Chương --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Phạm Đình Chương
12 Những Tình Khúc -Tình Quê -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Những Tình Khúc Hay - Phần 2 (Bảo Yến) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Những Ca Khúc Hay Về Mùa Thu -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Liên Khúc Nhạc Vàng Hải Ngoại -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Trường Ca Hòn Vọng Phu 1, 2, & 3 (Thế Sơn, Họa Mi, Ngọc Hạ, Thiên Tôn) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Lê Thương
17 Những Bài Hát Hay Về Mẹ Cha (Bảo Yến) --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Những Ca Khúc Tuổi Học Trò - Phần 2 -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
19 Những Ca Khúc Tuổi Học Trò - Phần 1 -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Nhiều Tác Giả
20 Những Tình Khúc Hay --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 18

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine