"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Liên-Khúc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Nhạc Trữ Tình Quê Hương Xứ Huế --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Tuyển Chọn Những Ca Khúc Dân Ca Xứ Nghệ --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Những Ca Khúc Hay Của Lệ Quyên --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Những Ca Khúc Nhạc Vàng Trữ Tình Song Ca --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Tuyển Tập Các Bài Hát Hay (Lê Mận) --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
56 Nhạc Liên Khúc Trữ Tình Quê Hương Miền Tây --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
57 Tuyển Tập Nhạc Lê Uyên Phương --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Lê Uyên Phương
58 Tuyển Tập Ca Khúc Trữ Tình (Anh Thơ) --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
59 Lời quê - 5 Giọng Hát Vàng Đồng Quê Việt Nam - Album 2 --- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
60 5 Giọng Hát Vàng Đồng Quê Việt Nam Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 19

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine