"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Thanks To You (Tyler Collins) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Julie Gold
32 The Climp (Miley Cyrus) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
33 Top 20 Ca Khúc Hay Của Westlife -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
34 Những Ca Khúc Hay Của Nhóm Nhạc Boney M & Bobby Farrell -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Hello Việt Nam (Phạm Quỳnh Anh) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Những Bài Hát Hay Nhất Của Shayne Ward --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
37 Dreaming Of You (Celine Dion) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Franne Golde & Tom Snow
38 Những Tình Khúc Tiếng Anh --- Ca Khúc Nước Ngoại Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
39 Carmina Burana - Hợp Xướng -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Carl Orff
40 Tuyển Chọn Những Ca Khúc Hay Thập Niêm 80 -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine