"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Christmas Song (Andrea Bocelli & Natalie Cole) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Christmas Songs (Boney M) - Những Ca Khúc Giáng Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 Ave Maria (Mirusia Louwerse & André Rieu) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: F. Schubert
84 It's My Life (Bon Jovi) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Brill Building
85 Song Of Celtic Woman --- Ca Khuc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 Please Forgive Me (Bryan Adams) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Bryan Adams and Robert Lange
87 Listen To Your Heart (Roxette) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Per Gessle and Mats M.P. Persson
88 Thanksgiving Song (Mary Chapin Carpenter) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Take My Breath Away (Berlin) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Giorgio Moroder and Tom Whitlock
90 You Raise Me Up (Celtic Woman) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Brendan Graham

Trang 9 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine