"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Mỗi Chuyện Một Thời Riêng (A Time For Everything,Un Temps Pour Tout) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Hồ Văn Hiền
62 Chung Một Niềm Vui (A Gentle Happiness) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
63 Gốc Anh Đào (Cherry Tree) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Hồ Văn Hiền
64 Mùa Xuân Trên Bờ Sông Potomac (Spring On The Potomac) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Hồ Văn Hiền
65 Hãy Tắt Đèn Đi (Turn Them Off Now) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
66 Tro Tàn Bay Theo Gió (Like Ashes in the Wind) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ---Multilingual Poems Tác-Giả: Quách Như Nguyệt
67 Ăn Mứt Dừa Cùng Mẹ --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ---Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
68 Ba Điều Trăng Trối Của Đại Đế A-lịch-sơn --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Cổ Nguyệt
69 Hẹn Người Tháng Bảy Mưa Ngâu (A Reunion In The Seventh Luna Month) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Phx. Hoài Hương
70 Printemps (Mùa Xuân,Spring) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Victor Hugo, Hồ Văn Hiền dịch

Trang 7 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine