"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tiền --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
2 Sầu Quan Tái --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
3 Hỡi Người Con Nước Việt --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
4 Thưa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
5 Mơ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Đặng Xuân Xuyến
6 Thoáng Hương Bay --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
7 Tưởng-Niệm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
8 Sợi Nhớ (2) --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
9 Mơ Hoài --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
10 Cà Phê Vỉa Hè --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
11 Mười Năm Nữa... Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
12 Lặng-Lẽ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
13 Nắng Xanh --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
14 Ky-Niệm 2 --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
15 Vào Miền Hư-Vô (1) --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
16 Về Thôi --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
17 Thành Bình-Định --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
18 Hoa Cải Ven Sông --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Minh Triết
19 Tự Tại --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
20 Hương Quê --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh

Trang 1 / 175

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine