"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Bay Đêm --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
102 Chị Sáu Tôi --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
103 Vùng Vằng Chi,,, Tháng Tư --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
104 Dung Dăng Dung Dẻ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Xuân Thi
105 Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
106 Giỗ Má --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
107 Phố Và Em --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
108 Giấu Vực Sâu --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
109 Vui Buồn --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Chiêu Ánh
110 Có Bà Mẹ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
111 Lũ Dữ --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
112 Đông Nhạt--- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
113 Giá Đừng --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm
114 Mùa Tháng Tư --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trường Đinh
115 Mùa Xuân --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Nguyên Tiêu
116 Đông Úa --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Uyên Nguyên
117 Giầu Nghèo --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
118 Lại, Thêm, Ra... Nỗi Nhớ... --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Trần Huy Sao
119 Mùa Xuân Trong Mắt Em --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Sông Song
120 Không Lời 1 --- Trong Vườn Hoa Bưởi Tác-Giả: Duy Phạm

Trang 6 / 176

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine