"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
241 Truyện Ngắn: Chờ Mùa Xuân Tới Tác-Giả: Tiểu Thu
242 Truyện Ngắn: Xu Ơi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
243 Truyện Ngắn: Dưới Cội Sung Già Tác-Giả: Tiểu Thu
244 Truyện Ngắn: Hạt Bụi Trong Tim Tác-Giả: Tiểu Thu
245 Truyện Ngắn: Vẫn Còn Xứng Đôi Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
246 Truyện Ngắn: Lời Thề Gian Dối Tác-Giả: Ái Hoa
247 Truyện Ngắn: Xuân Tác-Giả: Ái Hoa
248 Truyện Ngắn: Chantal Tác-Giả: Mùi Qúy Bồng
249 Truyện Ngắn: Sửa Sắc Đẹp Tác-Giả: Nguyễn Thị Thanh Dương
250 Truyện Ngắn: Áng Mây Chiều Tác-Giả: Áng Vân

Trang 25 / 26

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine