"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Em Về (Trần Minh Hòa) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trúc Lê
22 Con Về Tiễn Bóng Hoàng Hôn (Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: An Nguyên
23 Đêm Trăng (Trần Minh Hòa) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Thanh Bảo Quyên
24 Bà Tôi (Vương Hà) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Trương Nam Chi
25 Những Bài Thơ Hay (Thúy Đạt) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 Vì Em (Trần Mình Hòa) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính
27 Lời Cuối Tiễn Mẹ Đi (Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: An Nguyên
28 Vội Vàng (Ngọc Sang) -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Xuân Diệu
29 Gái Quê -- Ngâm Thơ Tác-Giả: Hàn Mặc Tử
30 Lỡ Bước Sang Ngang (Linh Ngâm) --- Ngâm Thơ Tác-Giả: Nguyễn Bính

Trang 3 / 43

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine