"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Thà Như Giọt Mưa (Duy Quang, Thái Châu, Thế Sơn) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
102 Liên Khúc Trăm Nhớ Ngàn Thương - 10 Năm Tình Cũ - Phải Chi Em Đừng Có Chồng (Ý Lan & Elivis Phương) --- Tác-Giả: Lam Phương, Trần Quảng Nam, Mặc Thế Nhân
103 Con Đường Mang Tên Em (Như Quỳnh & Trường Vũ) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trúc Phương
104 Thương Bà Mẹ Huế (Như Qỳnh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoài Ân
105 Ngủ Bên Chân Mẹ (Quang Lê, Hương Lan) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Kiêng Giang, Bắc Sơn
106 Tuổi 13 (Thái Thanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Ngô Thụy Miên
107 Ca Dao Mẹ (Nguyễn Hồng Ân) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
108 Mẹ Tôi (Quang Lê, Quách Tuấn Du) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhị Hà
109 Tình Yêu Tình Người (Hợp Ca) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Trúc Hồ
110 Khắc Ghi Tình Mẹ (Xuân Trường) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Xuân Trường
111 Tát Nước Đầu Đình (Vân Quỳnh & Adam Hồ) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Đào Duy Anh
112 Quê Hương Mình (Tiêu Châu Như Quỳnh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoài An
113 Tình Quê Hương (Cao Minh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Việt Lang
114 Cha Tôi (Lê Toàn) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Paul Anka - Lời Việt: Lê Toàn
115 Ba Tháng Tạ Từ (Tuấn Vũ) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
116 Hạ Buồn (Hoàng Oanh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
117 Hạ Buồn (Thanh Tuyền) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
118 Ba Tháng Tạ Từ (Giao Linh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
119 Thương Ca Mùa Hạ (Giáng Tiên) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thanh Sơn
120 Tuổi Thần Tiên (Thái Hiền) -- -Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy

Trang 6 / 79

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine