"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNghệ-Thuật của Nhà Danh-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nghệ-Thuật của Nhà Danh-Họa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Nghệ-Thuật của Nhà Danh-Họa

 

Van Gogh (1853-1890) là họa-sĩ lẫy-lừng thế-giới. Ông sinh tại Nertherlands. Khi mất năm 37 tuổi, ông để lại khoảng 2100 tác-phẩm gồm 860 tranh sơn dầu, 1300 tranh mầu nước và những bức phác-họa (sketches). Ông tự học vẽ.

Cả đời, Van Gogh chỉ tự bán được một bức tranh (vườn nho đỏ - red vineyard).
Bức chân-dung bác-sĩ Felix Rey mà ông vẽ tặng ân-nhân nhưng ông này không thích. Mẹ của Van Gogh dùng bức tranh này để vá chuồng gà. Tranh của Van Gogh đã tững bị ném xuống đất cho lính đi qua khỏi dơ giầy ống.

Ông không có tiền mướn người mẫu nên thường vẽ những người dân quê, vẽ tĩnh vật, vẽ phong-cảnh, vẽ chân-dung mình. Tranh ông lúc đầu thường là mầu đất cho mãi đến năm 1886 mới có những mầu sống động.

Ông chết vì đạn bắn và cũng vì do hai bác-sĩ chăm-sóc thiếu trách-nhiệm. Người ta cho rằng ông tự-sát nhưng không ai tìm thấy súng.

Trong vòng 20 năm sau khi Van Gogh mất, tranh của ông được ưa-thích và ca-tụng.

Hiện nay, ông và các họa-sĩ khác như Paul Cezanne, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Pablo Picasso, Andy Warhol,…là những người có tác-phẩm cao giá nhất thế-giới.

Ngoài những bức tranh, ông để lại câu nói về nghệ-thuật mà người ta còn ghi nhớ:

“Không có gì thực-sự nghệ-thuật hơn là yêu người – There is nothing more truly artistic than to love people”

 --------------------------------------------------
    * Netherlands= Hòa-Lan

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine