"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

HomeĐạo GiáoĐạo-Giáo Khác
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Hallelujah Chúa Đã Phục Sinh --- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Thi Thiên
2 Chiên Lạc Trở Về (Nguyễn Đình Huy) -- Thánh Ca Tin Lành Tác-Giả: Nay Danh
3 Kế Hoạch Cuộc Đời -- Đạo Giáo Khác Tác-Giả: oneway.vn
4 Chiên Lạc Trở Về -- Thánh Ca Tin Lành Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Tình Yêu Vô Biên (Thanh Ngọc) --- Nhạc Cơ Đốc Giáo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Nhạc Khúc Giáng Sinh (K'long Hagim) ---- Nhạc Mùa Noel Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Tình Yêu Giáng Sinh --- Nhạc Mùa Giáng Sinh Tác-Giả: Thi Thiên
8 Ta Dẫn Người Đi (Mai Hậu) Tác-Giả: Châu Nhật Tân
9 Thánh-Thất Cao-Đài Tại Tây-Ninh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Biểu-Diễn Ngọc Kỳ Lân (Tòa Thánh Cao Đài) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 2

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine