"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Happy Days "Christmas Episode" (dài 24 phút 26 giây) - Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 The Walton's Christmas (dài 1 giờ 38 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Earl Hamner, Jr
3 Bells of St Mary's (dài 2 giờ 5 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Leo McCarey
4 Stone Fox - 1987 (dài 1 giờ 35 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Just Like Dad (dai 1 giờ, 35 phút) --- Phim Ảnh - Tác-Giả: Corporation
6 Polly (dài 1 giờ 36 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Debbie Allen
7 Nowhere To Land (1giờ 27phút 43 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: VZS
8 Đảo Phục Sinh Huyền Bí (1 giờ 28 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: THHD
9 My 100 Children (dài 2 giờ 25 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Virginia's Run (dài 1 giờ 45 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 21

Mừng Tết Canh Tý
1 tháng giêng năm Canh Tý
(25-01-2020)

 thiep-chuc-tet-2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine