"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Stone Fox - 1987 (dài 1 giờ 35 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Just Like Dad (dai 1 giờ, 35 phút) --- Phim Ảnh - Tác-Giả: Corporation
3 Polly (dài 1 giờ 36 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Debbie Allen
4 Nowhere To Land (1giờ 27phút 43 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: VZS
5 Đảo Phục Sinh Huyền Bí (1 giờ 28 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: THHD
6 My 100 Children (dài 2 giờ 25 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Virginia's Run (dài 1 giờ 45 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 10 Ngày Thôi Cha Nhé -- Phim Ảnh Tác-Giả: Tô Hoàng Vũ
9 Thế Giới Trên Lưng Cha -- Phim Ngắn Tác-Giả: Tô Hoàng Vũ
10 A Royal Winter (dài 1 gời 28 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Hallmark

Trang 1 / 20

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine