"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Gót Đợi Tác-Giả: Nguyên Phan
2 Hắt Hiu Mùa Đông Tác-Giả: Nguyên Phan
3 Tình Thu Tác-Giả: Chương Hà, Vĩnh Điện
4 Rũ Nắng Mùa Đông Tác-Giả: Nguyên Phan
5 Thu Vàng Mong Manh Tác-Giả: Mai Đằng, Quách Như Nguyệt
6 Xôn Xao Mùa Đông Tác-Giả: Nguyên Phan
7 Thuyền Xa Bến Tác-Giả: Nguyên Phan
8 Thu Về Tác-Giả: Mai Phạm, Thục Nguyên
9 Chốn Xưa Tác-Giả: Hồng Thúy, Lâm Kim Cương
10 Sẽ Có Lúc Em Không Làm Thơ Nữa Tác-Giả: Đỗ Hải, Quách Như Nguyệt

Trang 1 / 80

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine