"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCác Loại Nhạc Khác
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Một Chút --- Các Loại Nhạc Khác Tác-Giả: Thông Vi Vu
2 Tình Mẹ (Huyền Phin) -- Hát Văn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Mẹ Tôi - Karik -- Nhạc Ráp Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Ả Đào Say --- --- Các Loại Nhạc Khác --- Nhạc-Kịch Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
5 Cô Gái Điên --- Các Loại Nhạc Khác --- Nhạc-Kịch Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
6 Dệt Gấm - Quan Học Bắc Ninh --- Các Loại Nhạc Khác Tác-Giả: Quan Họ Bắc Ninh
7 Thề Non Nước (Bạch Vân) --- Ca Trù - Các Loại Nhạc Khác Tác-Giả: Tản Đà
8 Nhớ Mẹ Ta Xưa (Huyền Phin) --- Hát Văn Tác-Giả: Nguyễn Duy
9 Người Bí Ẩn --- Chương Trình Giải Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Hình Ảnh Các Ca Sĩ Miền Nam Trước 1975 --- Sưu Tầm Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 3

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine