"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Chính Chúa Chọn Con - Sáo Trúc --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Hồng Bính
2 Tình Yêu Của Chúa (Đào Duy) -- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Ngọc Linh
3 Nhạc Hòa Tấu Giáng Sinh - Guitar -- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Thánh Ca Hòa Tấu Lắng Đọng -- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa -- Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Tuyển Tập Thánh Ca Hòa Tấu - Saxophone -- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Ave Maria --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: F. Schubert
8 Nhạc Taizé - Dành Cho Cầu Nguyện --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Thánh Ca Hòa Tấu - Saxophone --- Thánh Nhạc Không Lời Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Hòa Tấu Saxophone: Những Ca Khúc Giáng Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 3

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine