"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcNhạc Liên-Khúc
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nhạc Tết Quê Hương Miền Tây -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 LK Sao Chưa Thấy Anh Về & Nén Hương Yêu (Như Quỳnh, Trường Vũ) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Duy Khánh
3 20 Bản Tình Ca -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 25 Tình Khúc Hát Về Mùa Thu -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Những Ca Khúc Hay (Ngọc Hạ) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Những Ca Khúc Của Phạm Đình Chương -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Phạm Đình Chương
7 LK Lam Phương - Duyên Kiếp, Cỏ Úa (Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh) Tác-Giả: Lam Phương
8 Em Đi Rồi - Khúc Thụy Du (Y Phương, Mai Thanh Sơn) -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Làm Phương - Anh Bằng
9 Những Tâm Hồn Cô Đơn, Ngày Em Đi -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Anh Bằng, Lam Phương
10 Hạnh Phúc Đầu Năm - Paris By Night 101 -- Nhạc Liên Khúc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 19

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine