"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)Trò Vui & Tài Khéo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tiết Mục Xiếc Phóng Dao Của Cập Đôi Quá Bất Ngờ -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 5 Ý Tưởng Hay Từ Chai Nhựa -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Biến Rác Thải Chai Nhựa Thành Chậu Trồng Thảo Mộc -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Home & Garden
4 Những Chú Chó Tài Năng -- Trò Vui & Tài Khéo - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Những Công Trình Đặc Biệt Do Con Người Xây Dựng -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Quán Quân Chung Kết Tìm Kiếm Tài Năng Mỹ -- Trò Vui & Tài Khéo - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 25 Cách Cắt Tỉa Trái Cây & Rau Củ - Phần 1 -- Trò Vui & Tài Khéo - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Tổng Hợp Cách Làm Thiệp Giáng Sinh -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Thổi Chai (Nghệ Sĩ Mai Đình Tới) -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu Tầm Trên Mạng
10 Tiếng Gọi Mẹ Trái Đất -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
11 Tiết Mục Nhảy Đặc Sắc Trong Cuộc Thi America's Got Talent 2018 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Tiết Mục Xiếc Độc Đáo Của Vincent C - L' Évasion -- Trò Vui Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Tiết Mục Điều Khiển Ngựa Cực Hay - Dressage de Cheval -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Màn Ảo Thuật Kinh Dị Trong Tìm Kiếm Tài Năng Anh - 2018 -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Những Màn Nhảy Tập Thể Đẳng Cấp -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 5 Tiết Mục Được Bấm Nút Vàng - Trong Cuộc Thi Tài Năng Anh 2018 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
17 Tiết Mục Nhảy Nhận Được Nút Vàng - America's Got Talent 2018 Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
18 Tốp 10 Áo Thuật Hay Trên Thế Giới -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Cách Làm Thiệp 3D Trái Tim -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
20 Tiết Mục Thay Đổi Quần Áo Cực Nhanh (Ellie & Jeki Quickest) -- Trò Vui & Tài Khéo Tác-Giả: Britain's Got Talent

Trang 1 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine