HomeVăn-HọcThơThơ Trên Đồi TrăngVăn-Nghệ Cộng-Hưởng
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Tình Xuân --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Làng Du, Johanns Brahms, Tuyếrt Đào
2 Lẽ Đạo - Nhạc Thiền --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Nhạc Thiên--- Tuyết Dào
3 Tình Người Yêu Huế, Ru Ta Ngậm-Ngùi--- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Trịnh Công Sơn- Tuyết Đào
4 Về Huế, Tiếng Xưa --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Dương Thiệu Tước- Tuyết Đào
5 Trở Lại Trần-Gian --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Văn Cao --- Tuyết Đào
6 Hành-Hương --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Hendel- Thanh An
7 Trên Giòng Sông Trắng --- Văn Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du,, Ivanovic, Thanh An
8 Thuở Vỡ Lòng Yêu --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du, Pham Duy, Hải Long
9 Cõi Mông-Lung, Giọt Mưa Thu --- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Đặng Thế Phong-- Hải Long
10 Nhớ Văn Cao, Suối Mơ--- Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du--Văn Cao-- Kim Dào

Trang 1 / 2

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine