"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Cứ Tưởng Vậy Mà Không Phải Vậy -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Muốn Thành Công Nhất Định Phải Nhẩn -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Hiểu Đời -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Người Thông Minh Khác Kẻ Tầm Thường 3 Điểm -- Mở Tâm - Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 40 Tuổi Con Người Sợ Nhất Điều Gì -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Nguồn: Kênh Youtube Tử Vi Xem Tướng
6 Im Lặng - Sức Mạnh Của Kẻ Thông Minh Hay Lạnh Lùng -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 4 Câu Nói Của Nhà Phật -- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Lời Hay Ý Đẹp - Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Buông Xả --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Chịu Đựng --- Nghe Trên Mạng - Mở Tâm Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 6

Mng Lễ Giáng Sinh 25/12/2018

giang sinh 9

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Thành-kính tiễn-biệt
Tr Lão Thành
Trần Văn Lược
06/12/2018
Hưởng Thọ 100 tuổi

 

Who's Online

Hiện có:
136 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine