"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Xuất Hành (Ca Đoàn Ngàn Thông) ---- Thánh Ca Phục Sinh - Tác-Giả: Hoàng Kim
2 Chiến Thắng Biển Đỏ - Đáp Ca Xuất Hành --- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Tin Vy - Hòa Âm: Thế Thông
3 Xuất Hành (Ca Đoàn Ngàn Thông) ---- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Hoàng Kim
4 Chúa Đã Hiến Mình -- Thánh Ca Tác-Giả: Thái Nguyên
5 Xuất Hành (Hợp Ca) ---- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Hoàng Kim
6 Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Tình Yêu Của Chúa (Đào Nguyên) -- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: Ngọc Linh
8 Tuyển Tập Thánh Ca Phục Sinh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Alleluia Hát Lên Người Ơi (Cao Duy) --- Thánh Ca Phục Sinh Tác-Giả: Thành Tâm
10 Hallelujah (Ca Đoàn Ngàn Thông) -- Thánh Ca Mùa Phục Sinh Tác-Giả: George F. Handel, Lời Việt: Trần Văn Tín

Trang 1 / 5

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine