"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Việt Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Ông Già Noel --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Ông Già Noel Giáng Trần --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Múa Aerobic We Wish You A Merry Christmas -- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Jingle Bells --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Các Bé Mầm Non Nhảy Sạp --- Múa CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Vũ Điệu Nga --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Nhạc: Trần Thanh Tùng, Biên Đạo: Tường Vân
7 Búp Bê Bằng Bông --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Aerobic Thiếu Nhi --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Tập Tầm Vông (Lớp Orange) --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Lý Cây Bông --- Múa Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Dân Ca

Trang 1 / 38

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine