"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Nghề Đặt Trúm Bắt Lươn -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Tiểu Sử Triệu Thị Trinh -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Mùa Dỡ Chà -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: VTV9
4 Làng Cổ Đường Lâm - Hà Nội -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Văn Hóa Việt Nam
5 Tác Đìa Ăn Tết -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
6 Chiến Thắng Ngọc Hồi - Đống Đa -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Độc Đáo Tết Cơm Đe Mường Rậm -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Gà Nấu Măng Chua Ở Mai Châu -- Món Ngon Đất Việt Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Mùa Bắt Cá Đồng Giáp Tết -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
10 Tết Quê Xưa -- Tại Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
11 Tết Vùng Cao -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Nhớ Mùa Bắt Ếch -- Tào Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
13 Tát Đìa Ăn Tết --- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
14 Mùa Ô Môi -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
15 Cây Gòn --- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
16 Chùm Ruột -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
17 Mùa Nhãn Lồng -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
18 Ốc Đồng -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
19 Mùa Cà Na --- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang
20 Ơ Kho Quẹt -- Tài Liệu Tham Khảo Tác-Giả: Truyền Hình Kiên Giang

Trang 1 / 9

Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2018

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine