"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Thánh Ca Cầu Nguyện Cho Thế Giới Thoát Dịch Bệnh Corona -- Thánh Ca -- Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Thánh Ca Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn -- Thánh Ca Khác Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Kiếp Phù Hoa (Tấn Đạt) -- Thánh Ca Cầu Các Đẳng Tác-Giả: Đinh Công Huỳnh
4 Album Thánh Ca "Lạy Chúa Từ Nhân" -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Người Chết Vì Yêu (Elvis Phương) --- Thánh Ca Trong Tuần Thánh Tác-Giả: Văn Chi
6 Những Bài Thánh Ca Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Thánh Vịnh 23 - Mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ Tác-Giả: Thánh Vịnh 23
8 Album Giọt Lệ Thống Hối -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Những Bài Thánh Ca Hay (Khánh Ly, Hoàng Oanh) -- Thánh Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 100 Ca Khúc Thánh Ca Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 15

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine