"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Lockdown (Khóa Cửa Cách-Ly) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Richard Henrick-Hồ Văn Hiền
2 Tống-Biệt Hành (A Farewell) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Tuệ-Sĩ, Bạch Xuân Phẻ dịch
3 Several Paths Of A Lonely Journey (Ngàn Dặm Độc-Hành) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: bach Xuan Phẻ---Tâm Thường Định
4 Tĩnh Dạ Tứ (Nỗi Đêm Vắng, Thoughts On A Transquil Night) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ---Multilingual Poems Tác-Giả: Lý Bạch, Nguyễn Văn Thái chuyển ngữ
5 Dòng Chữ Bay Lên (Words Flying Away) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Phan Tấn Hải
6 Hãy Yêu Nhau Thêm (Loving More Each Day) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
7 Hãy Tới Cùng Anh (Come Along With Me) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multiingual Poems Tác-Giả: Phan Tấn Hải
8 Mỉm Nụ Cười Bao Dung (A Smile With Tolerance) --- Thơ Song Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Xuân Thi
9 Có Hơi Thở Ngắn, Có Hơi Thở Dài (Short Breaths, Long Breaths) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Phan Tấn Hải
10 Dạo Bước Sông Seine (Walking Along The Seine River) ---- Thơ Đa Ngôn-Ngữ--- Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ

Trang 1 / 16

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine