"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Em Đi Chùa Hương (Hương Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhạc Trung Đức & Thơ Nguyễn Nhược Pháp
2 Mẹ Tôi (Võ Hạ Trâm) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trần Tiến
3 Thương Quá Cha Tôi (Hoàng Châu) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Vinh Sử
4 Duyên Phận (Hợp Ca Thúy Ngà) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thái Thịnh
5 Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ (Thu Phương) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Hiệp
6 Tiếng Sáo Chiều Quê (Khánh Ly)--- Nhạc Hay Tác-Giả: Thu Hồ
7 Những Đồi Hoa Sim (Phương Dung) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Dzũng Chinh
8 Nương Chiều (Hoàng Oanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
9 Chiều Làng Em (Mai Thiên Vân) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trúc Phương
10 Gạo Trắng Trăng Thanh (Trang Thanh Lan, Quang Bình) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
11 Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Duy Quang) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
12 Ân Tình Xứ Nghệ (Ngọc Hà) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hồ Hữu Thới
13 Tình Ca (Đức Tuấn) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
14 Tình Lúa Duyên Trăng (Phương Dung, Tuấn Vũ) Tác-Giả: Hoài An
15 Bến Xuân (Ảnh Tuyết, Mai Hoa) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Văn Cao
16 Như Cánh Chim Trời (Duy Trác) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Lê Tín Hương
17 Trăng Rụng Xuống Cầu (Trường Vũ, Như Quỳnh) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
18 Trăng Rụng Xuống Cầu (Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ ) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
19 Trăng Rụng Xuống Cầu (Thanh Tuyền, Hoài Nam) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
20 Trăng Rụng Xuống Cầu (Ngọc Cầm, Nguyễn Hữu Thiết) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ

Trang 1 / 69

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine