"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Gặp Nhau Làm Chi (Trường Vũ) -- Nhạc Hay - Tác-Giả: Nguyễn Tâm
2 Hà Nội & Hoa: Hà Nội Mười Hai Mùa Hoa - Bông Vạn Thọ - Hướng Về Hà Nội - (Thu Phương) -- Nhạc Hay - Tác-Giả: Giáng Son, Võ Thiện Thanh, Hoàng Dương
3 Tuổi Đã Buồn -- Nhạc Hay - Tác-Giả: Trịnh Công Sơn
4 Lời Cuối Cho Tình Đầu (Như Quỳnh, Quang Dũng) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Tùng Châu, Lời: Hamlet Trương
5 Mấy Dặm Sơn Khê (Ý Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Nguyễn Văn Đông
6 Em Đi Chùa Hương (Hương Lan) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Nhạc Trung Đức & Thơ Nguyễn Nhược Pháp
7 Mẹ Tôi (Võ Hạ Trâm) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trần Tiến
8 Thương Quá Cha Tôi (Hoàng Châu) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Vinh Sử
9 Duyên Phận (Hợp Ca Thúy Ngà) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Thái Thịnh
10 Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ (Thu Phương) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Hiệp
11 Tiếng Sáo Chiều Quê (Khánh Ly)--- Nhạc Hay Tác-Giả: Thu Hồ
12 Những Đồi Hoa Sim (Phương Dung) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Dzũng Chinh
13 Nương Chiều (Hoàng Oanh) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
14 Chiều Làng Em (Mai Thiên Vân) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Trúc Phương
15 Gạo Trắng Trăng Thanh (Trang Thanh Lan, Quang Bình) --- Nhạc Hay Tác-Giả: Hoàng Thi Thơ
16 Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (Duy Quang) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
17 Ân Tình Xứ Nghệ (Ngọc Hà) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Hồ Hữu Thới
18 Tình Ca (Đức Tuấn) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Phạm Duy
19 Tình Lúa Duyên Trăng (Phương Dung, Tuấn Vũ) Tác-Giả: Hoài An
20 Bến Xuân (Ảnh Tuyết, Mai Hoa) -- Nhạc Hay Tác-Giả: Văn Cao

Trang 1 / 68

Mng L Phật Đản
Tam-Hợp (Vesak)
15.04 AL-19.05.2019

hoa sen 1

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine