"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Hướng Dẫn Tạo Hình Chú Ốc Sên Đơn Giản - Cách 2 -- Nghệ Thuật Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Cô Bích Ly - Trường Mầm Non Thanh Tâm
2 Hướng Dẫn Làm Chú Ốc Sên Bằng Giấy -- Nghệ Thuật Tạo Hình Cho Thiếu Nhi - Tác-Giả: Cô Bích Ly
3 Vẽ Tranh Tô Màu Ngôi Nhà - Nghệ Thuật Tạo Hình CHo Thiếu Nhi - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Vẽ Và Tô Màu Cầu Vồng -- Nghệ Thuật Tạo Hình Cho Bé Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Tô Màu Cầu Vồng -- Nghệ Thuật Tạo Hình Cho Bé Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Làm Hộp Quà Hình Trái Tim --- Nghệ Thuật CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Làm Trái Tim Bằng Giấy --- Nghệ Thuật Cho Thiếu Nhi - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Làm Hoa Hồng bằng Giấy Ăn -- Nghệ Thuật CHo Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Làm Thiệp 3D -- Nghệ Thuật Tạo Hình Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Hướng Dẫn Làm Thiệp Tặng Mẹ -- Nghệ Thuật Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 9

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine